A skypeonnemetul.hu oldal formai és tartalmi felépítése, a weboldalon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a skypeonnemetul.hu-t illeti.

A skypeonnemetul.hu oldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a skypeonnemetul.hu szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a skypeonnemetul.hu külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a skypeonnemetul.hu oldal felhasználója nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A skypeonnemetul.hu oldal tartalmának a harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez a skypeonnemetul.hu nem járul hozzá. Kivétel ez alól a weboldalak bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg az oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a skypeonnemetul.hu honlapjára vagy annak valamely aloldalára mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi az adott link forrását (“forrás: skypeonnemetul.hu” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a skypeonnemetul.hu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a skypeonnemetul.hu felelősségét kizárja.